Състав

 
Началник 
подполковник Георги Христов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 250
 
Старши експерт 1-ва степен
майор Светослав Пашунов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 250
 
Администратор
капитан Никол Камарашева
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 251
 
Главен специалист
цивилен служител Хрисимир Христов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 251